Dalawang Dekadang Giyera

Dalawang Dekadang Giyera (Original Composition)

Ni Karol Jozef Mabazza

Hingil sa kaalaman ng marami,
May mga taong nagsialis dahil sa pangaapi
Sitwasyon sa lugar na ang tanging mithiin lamang ay kapayapaan
Mas lumalaki

Bayang nilusob, kinubkob
Napasakamay muli
Ngalan nila’y bukambibig na simula pa
Dalawang dekadang giyera

Ito na nga ba ang katapusan
Para sa mga mamamayan ng Afghanistan?
Bata, matanda, lalaki man o babae
Karahasan na kanila’y nararanasan
Pwede pa bang matakasan?

Putok ng baril
Pagsabog ng bomba at mina
Kailan natin ito matitigil?
Inosenteng buhay ang nakasalalay
Sa dalawang dekadang giyera

Ngayon, kita mo na ba ang problema?
Nasabi ko na ang nangyari
Ngunit sapat na ba ito upang matigil ang mga pang-aapi?
Yan ang totoo, ngunit nabubulag lang tayo

Ang mensahe ay nakalakip na,
Ngunit ang pag-asa ay hindi makuha kuha
Isang pahayag mula sa akin
Magkaisa tayo, ipadala ang mensahe

Dalawang dekadang giyera
Nabuhay muli sa gitna ng pandemya
Dalawang dekadang giyera
Dumagdag sa problema
Dalawang dekadang giyera
Ngalan nila’y bukambibig na

Kapit lang aking kapwa
Huwag kang bibitiw
Ang araw ay lilipas din
Nandiyan na si luna, ang magpapaliwanag ng iyong gabi

Rinig mo pa rin ba?
Itakip lang ang iyong tenga
Idilat ang iyong mga mata
Paano ka uunlad kung hindi mo matulungan ang iyong sarili

Kapit lang aking kapwa
Huwag kang bibitiw
Kapayapaan ay sa iyo rin
Kalayaan ay makakamit din

Ang tulang ito ay isang orihinal na komposisyon ni Karol Mabazza.

Published by Karol Jozef Mabazza

Writer, Blogger, Campus Journalist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: